• PO-ÚT-ST 8:00-17:00 ČT 8:00-15:00
  • +420 608 966 791
  • info@dobrarehabilitace.cz
  • ČESKÉ VRBNÉ 2403, 37011 České Budějovice

Vyšetření

Začátkem každé rehabilitace, fyzioterapie je kvalitní vyšetření. 30 minut intenzivní práce, komunikace a rozboru Vaší bolesti. Pokud se nejedná o jasnou aplikaci rázových vlna do místa bolesti, kalcifikace, tak dle vyšetření s Vámi teprve naplánuje cvičení nebo další fyzioterapeutický postup.

SONOGRAFIE
Naprostou jedinečností je u mě SONOGRAFIE muskuloskeletálního apartátu. Pro sonografii mám celoevropský ortopedický certifikát pro tato vyšetření a je zárukou spolu se zkušeností ( od roku 2009) kvalitního vyšetření a interpretace. Lze dobře poznat šlachy, vazy, chrupavku, svaly, identifikovat prokrvení a zaměřit se tak na možná poškození a tomu přizpůsobit terapii.

POHOVOR – ANAMNÉZA
Je pro mě velmi důležité si dokázat představit, jaké omezení Vám bolest dělá. Představte si to tak, že potřebuji pochopit Vaše tělo. Pak se mohu vcítit do Vaší situace a zaměřit se v pohybovém vyšetření přesně na to objektivní. Je to vlastně nejtěžší část celého vyšetření, protože „vytáhnout“ z pacienta správné údaje a umět se správě zeptat na všechny souvislosti není tak snadné jak se zdá. Dobrá anamnéza je 90% úspěchu. Čím více praxe mám, tím více potvrzuji slova našich vedoucích na Univerzitě Karlově, kteří nás tímto hodně trápili.

VYŠETŘENÍ STATIKY STOJE A CHŮZE
Postoj a chůze je přirozený ukazatel Vašeho těla. Lze z něj odečíst velmi mnoho údajů, které spolu s dalším testování dává ucelený údaj o Vašem těle a omezení. Statika stoje je podobná statice budov a staveb a chůze zase přirozenému pohybu, při které lze rozpoznat, čemu se snaží tělo uhýbat. Jde o takové krátké pozorování, které začíná už vstupem do ordinace a podáním ruky. Číst pohyb je pro fyzioterapeuta důležitá činnost. Mohu prozradit, že dobře číst pacienty ze stoje a chůze jsem dokázal až tak po 10 letech praxe. Vnímat totiž celé tělo jako jeden celek a kloub není vůbec jednoduché.

ROZBOR POHYBLIVOSTI PÁTEŘE A KLOUBŮ
Jednotlivé pohyblivosti kloubů páteře a končetin pomůžou porovnat objektivně jaká je Vaše fyziologická pohyblivost těla. Rehabilitace a dnešní medicína je zaměřená na důkazy a sledování. Je dané, vysledované, co je ještě normální a co ne. Izolovaná kloubní pohyblivost směřuje vyšetření buď více ortopedicky, fyzioterapeuticky nebo neurologicky. Je to objektivní hodnota, která určuje co anatomicky lze a co už nelze a je třeba tomu uhnout. Najít zdroj uhýbání, znamená najít zdroj dekompenzace v těle.

TESTOVÁNÍ SVALŮ
Tak tady už jsme u opravdového fyzioterapeutického vyšetření. Tato část bývá u lékaře často nejvíce zkrácena. Podrobně si prosahat svaly, vyzkoušet protažlivost, posunlivost…. Nasahat si Vaše tělo znamená se správně vcítit do svalového napětí a napětí ve vašem těle. Znamená to také chtít pochopit pacienta. Pokud se totiž hýbete, tak jste pro lékaře zdraví, ale pro fyzioterapeuta ne! Bolest nemusí znamenat jen operaci a tabletu, ale taky jen symptom, podle kterého poznáme, co se v těle děje.

TESTOVÁNÍ DNS STEREOTYPŮ Prof. KOLÁŘE
Vývojově máme dané pohybové návyky, takzvané stereotypy, ze kterých je složen veškerý pohyb, který děláme. Pna Profesor Kolář toto vysledoval, popsal a dokázal, že to tak je. Mys jsme to měli jednodušší a jen jsme se u něj vyučili certifikovaným kurzem, který je akreditovám MZČR, a nyní to jen používáme při vyšetření. Práci pana Prof. Koláře nesmírně uznáváme, protože každodenní praxe nám to potvrzuje. Je potřeba tyto stereotypy poznat a reedukovat v terapii.

VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ
Do pohybových stereotypů patří i mnoho pohybů, které přes den děláte a naučili jste se je během života. Sezení, pohyby do rotací, izolované pohyby. Například i klik a izolované předpažování a upažování. Toto všechno je potřeba při vyšetření zkontrolovat.

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
V naší ordinaci je bolest páteře nebo bolest, která vystřeluje do končetin velice častá, je proto nutné si umět odlišit, zda by souvislost nemohla být jinde. Smutné jen, že ikdyž je problém čistě neurologický, tak Vám neurolog nepomůže a zase je to na rehabilitaci a cvičení, abyste měli úlevu.

POHMAT – PALPACE
Cit v konečkách prstů je náš druhý mozek. Bez pohmatu a „osahávání“ by to tedy nešlo. To bychom radši zavřeli ordinaci. Vyšetřovat od stolu, no hrůza.

ZÁVĚR
Snad máte nyní představu o vyšetření. Vše je třeba do sebe zapasovat a podle subjektivních a objektivních údajů složit Vaší skládačku dohromady a vypadne z toho příčina problému a možné terapeutické návrhy. A k tomu je zapotřebí opět hodně a hodně praxe a pacientů…